Redigering

Ändlös redigering. Känns det som. Har tappat bort vilket nummer i ordningen jag är inne på men börjar att skönja ljuset. Det blir iaf bättre och bättre. Eller iaf ner och mer så som jag vill ha det. Hur ska jag fira när jag är färdig? Något att grunna på…